Niski wzrost dziecka, zespół Turnera

Stethoscope and question on white background. Isolated 3D image

Zespół Turnera

Zespół Turnera jest genetycznym schorzeniem związanym z częściowym lub całkowitym brakiem jednego chromosomu X we wszystkich lub w części komórek. Jest to jedna z najczęściej występujących anomalii chromosomalnych wśród dziewcząt. Dotyczy 1 na 2500...

dziewczynka na plaży

Niskorosłość w Zespole Noonan

Zespół Noonan (NS) to kolejny genetycznie uwarunkowany zespół wad wrodzonych, którego jednym z następstw  jest niskorosłość. Spowodowany jest mutacją pojedynczego genu. W odróżnieniu od Zespołu Turnera, który dotyczy wyłącznie dziewczynki Zespół Noonan dotyka zarówno...

Niski i wysoki

Skok pokwitaniowy

Skok pokwitaniowy to okres najintensywniejszego wzrostu dziecka. Przeciętny przyrost wysokości ciała w okresie skoku pokwitaniowego wynosi około 10 cm na rok. Około pół roku po skoku wzrostowym następuje szczyt przyrostu masy ciała (od 4,5...

dieta dziecka

Dieta eliminacyjna a zaburzenia wzrastania

Dieta eliminacyjna – czyli stałe lub czasowe, całkowite wyłączenie z diety produktów podejrzewanych o powodowanie alergii, głównie pokarmowej jest często jedynym sposobem na wyeliminowanie objawów uczulenia, takich jak biegunka, wysypka, zaczerwienienie skóry. Dieta eliminacyjna...

wiek kostny

Wiek kostny

Jednym z badań w diagnostyce niedoboru wzrostu i zaburzeń hormonalnych jest wiek kostny. Pozwala na określenie wieku biologicznego dziecka na podstawie oceny dojrzewania jego kości. Żeby określić wiek kostny dziecka wykonuje się zdjęcie rentgenowskie...

chlopiec

Objawy niedoboru hormonu wzrostu

Dzieci z wrodzonym niedoborem hormonu wzrostu przeważnie rodzą się z prawidłową wagą i długością ciała a niedobór wzrostu staje się zauważalny między 2 a 3 rokiem życia. Inne objawy niedoboru hormonu wzrostu u dzieci...