Niski wzrost dziecka, zespół Turnera

alkohol i zespół FAS 0

Alkoholowy Zespół Płodowy FAS

Alkoholowy Zespół Płodowy – oznaczany skrótem #FAS – ang. Fetal Alcohol Syndrome – jest zespołem chorobowym wynikającym z działania alkoholu pitego przez matkę w czasie ciąży na płód, a w konsekwencji na dziecko. Alkohol pity...

choroby serca 0

Osoby niskie chorują na serce

Choroba wieńcowa, choroby serca i układu krążenia, zawał, ryzyko śmierci z powodu chorób serca – w znaczącym stopniu dotyczącą osób o niskim wzroście. Z różnych powodów. W przypadku zespołów aberracji chromosonalnych, takich jak zespół...

trudna diagnostyka 0

Zespół Turnera – podstawowe informacje

Zespół Turnera jest genetycznym schorzeniem związanym z częściowym lub całkowitym brakiem jednego chromosomu X we wszystkich lub w części komórek. Jest to jedna z najczęściej występujących anomalii chromosomalnych wśród dziewcząt. Dotyczy 1 na 2500...

dziewczynka na plaży 0

Niskorosłość w Zespole Noonan

Zespół Noonan (NS) to kolejny genetycznie uwarunkowany zespół wad wrodzonych, którego jednym z następstw  jest niskorosłość. Spowodowany jest mutacją pojedynczego genu. W odróżnieniu od Zespołu Turnera, który dotyczy wyłącznie dziewczynki Zespół Noonan dotyka zarówno...